Zaujímavý text na zamyslenie, ktorý som kdesi objavil. Len škoda že autora nepoznám. Myšlienky sú veľmi pekné

 

Hory ma učia, že pred každým výstupom je potrebné
náležite sa pripraviť.
Hory ma učia vyberať si správnu cestu, lebo viem,
že na tej nesprávnej to môže skončiť zle.
Hory ma učia vystačiť si s málom.
Hory ma učia hľadieť pred seba a nie za seba.
Hory ma učia, že i malá nepozornosť, môže znamenať
veľké pády.
Hory ma učia načúvať Božiemu hlasu.
Hory ma učia žiť svoj život naplno a nepremárniť
ani chvíľku.
Hory ma učia, že nie všetko, čo napĺňa človeka, sa
dá kúpiť v supermarkete.
Hory ma učia, že nielen telo, ale aj duch potrebuje
obživu.
Hory ma učia, že s priateľmi človek ľahšie dôjde do
cieľa ako keď je sám.
Hory ma učia, že podobne, ako v lese špatia pohodené
odpadky, tak špatí hriech v srdci človeka.
Hory ma učia pomáhať druhým, lebo zajtra možno
budem potrebovať ich pomoc ja.
Hory ma učia žasnúť nad múdrosťou Stvoriteľa.
Hory ma učia žiť v Božej prítomnosti, lebo keď vystúpim
na vrchol, Ty Bože si tam, a keď zleziem do
podzemných jaskýň, ešte aj tam ma povedie tvoja
pravica.
Hory ma učia, že byt pokojný a rozvážny je niekedy
viac, ako byt rýchly.
Hory ma učia, že žiadna technika nedokáže nahradiť
ľudí, ktorých mám rád.
Hory ma učia ma učia objavovať Boha a meniť seba.
Hory ma učia, že kto je sám, stratí sa.
Hory ma učia, že vôla je silnejšia ako únava.
Hory ma učia nohami kráčať po zemi ale srdce dvíhať
k nebu.
Hory ma učia zamýšľať sa sám nad sebou …
Hory ma učia niesť svoj kríž a nevzdávať sa.
Hory ma učia vedieť podať ruku.
Hory ma učia opatrnosti, lebo v nich je lepšie si každý
krok najprv dobre premyslieť a až potom konať.
Hory ma učia pokore, lebo pri ich majestátnosti sa
cítim taký malý.
Hory ma učia vytrvalosti a trpezlivosti, lebo viem,
že za jednou zo zákrut je aj ciel, nielen ďalšia zákruta.
Hory ma učia miernosti, lebo veľa zaťaží a málo nestačí.
Hory ma učia vidieť ďaleko, až za obzor.
Hory ma učia, že život je ako výstup na štít,
z ktorého vrcholu už nebudeme musieť zostupovať.
Len na každom záleží, aký ten štít
bude.
Hory ma učia milovať ta Bože, milovať ľudí, milovať život…

Green

green
green on máj - 14 - 2011
kategória: Bolehlav

Comments are closed.