Vrch Satan

Druhá úvaha z potuliek Tatrami

Neviem, ako vy, no ja si neraz beriem do rúk tú istú knihu, aby som si pripomenul jej príbeh alebo myšlienku, ktorá ma oslovila. Často si v niektorých, hlavne v tých viac podnetných knihách urobím poznámku, podčiarknem vetu či zvýrazním odstavec. A musím priznať, že neraz ma oslovia veci, ktoré som si predtým nevšimol. Dotyčná kniha sa mi tak stáva vzácnejšou, veď som mal možnosť spoznať jej posolstvo o čosi hlbšie. Azda z tohto dôvodu známe latinské príslovie „Repetitio est mater studiorum“ neprekladáme doslovne „Opakovanie je matka štúdia“, hoci je to pravda, ale skôr „Opakovanie je matka múdrosti“. Veď opätovným dotykom mám možnosť posunúť sa o kúsok ďalej, všimnúť si, čo som predtým nevidel, poznať o čosi viac. Poznávať nielen rozumom, zrakom či hmatom, ale predovšetkým celým srdcom. Veď v ňom je zapojený aj rozum, aj zrak, čuch i hmat… jednoducho celá osobnosť.

Srdcom sa môžem dotýkať aj ľudí. Blízkeho človeka môžem opätovným dotykom poznať vždy o čosi viac, o čosi hlbšie a môžem nad ním aj o kúsok viac žasnúť.

Rovnako sa môžem srdcom dotýkať celého stvoreného sveta, aj prírody, skál či končiarov. Uvedomovať si ich majestátnosť, vznešenosť, krásu či malebnosť. Na niektoré miesta sa opätovne vracať a vždy si z nich odniesť niečo nové, hlbšie… Pripomínať si ich a prenikať kamsi ďalej. Tak sa mi to stalo aj s výstupom na povestný dvojvrchol Satan a Baštový hrebeň. Samotný výstup som už opísal a dá sa k nemu dostať aj na nasledujúcom odkaze (Vrch Satan a Baštový hrebeň – 2019). Po dvoch rokoch som sa sem znovu vybral a legenda, ktorou je opradený celý Baštový hrebeň sa mi okamžite pripomenula. Pred zlom a nebezpečenstvom Satana a s ním spriaznených štítov Pekelníká, Diabloviny a Satanovej vežičky chránia z oboch strán Bašty a Patria. Uvažoval som, čo alebo kto je mojou baštou a do úst sa mi tisli slová žalmu „Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj“ (Ž 18,3).

Možno by bolo celkom zaujímavé tie slová na vrchole niektorej z Bášt zaznamenať, aby sme sa, vždy keď na ňu vylezieme, znovu a znovu dotýkali uprostred veľkoleposti okolitých končiarov aj Toho, ktorý je prameňom všetkého života. Veď On je Život.

Profil trasy

oM
oM on august - 10 - 2021
kategória: Bolehlav, Naše akcie

Leave a Reply